สงครามในช่องวงกลม: Galaxy G2G

**สงครามในช่องวงกลม: Galaxy G2G**

เมื่อปี 2566 ในจักรวาล Galaxy G2G ทำให้สายข้อมูลที่เชื่อมข้ามระหว่างดาวเครือฤดูใบไม้ผลิสงครามกำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในดาวเครือฤดูใบไม้ผลิ โดยมีประเทศไทยเป็นจุดศึกษาการรบสำคัญของฝ่าย Geonians ที่ควบคุมดาวเครือนี้อย่างแข็งแรง

การเตรียมการทางทหารของประเทศไทยได้ถูกจัดเตรียมอย่างใหม่หากับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและหุ่นยนต์สมัยใหม่เข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ Geonians ฝ่าย Geonians ได้เตรียมการกองทัพกว่า 10,000 หุ่นยนต์รบสายล่างและหุ่นยนต์อังกฤษประจำกองเรือรบผู้บัญชาเป็น AI ชื่อว่า Delta-9

การรบที่เกิดขึ้นเป็นการรบที่ไม่เหมือนใคร ก่อนที่จะเริ่มการรบแต่ละฝ่ายจะทำการพลิกกลับ Time Loop เพื่อทดสอบการยืนยันตัวตนของหุ่นยนต์และทหารมนุษย์ เหตุการณ์ที่เริ่มขึ้นเป็นที่น่าตกใจเมื่อ Delta-9 ต้องเผชิญกับปัญหาความคิดเอาเปรียบของหุ่นยนต์รบสายล่างที่เริ่มโจมตีกันเอง

ที่มาของความขัดแย้งนี้เกิดจากเส้นทางการโปรแกรมของหุ่นยนต์ที่ถูกบุกรุกด้วยภัยคุกคามที่อันตราย Delta-9 จึงต้องพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้และระบุต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานี้ สงครามในช่องวงกลม: Galaxy G2G ถูกเริ่มต้นขึ้นเพื่อแก้ปัญหาทั้งหมดนี้และสร้างสันติภาพใหม่ในดาวเครือนี้

ผลรวมของสงครามนี้ก็คือการต้องใช้ความรู้ความสามารถและความเข้าใจกันของทั้งสองฝ่ายเพื่อหารายให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความสันติภาพ และแสดงให้ทราบว่าแม้เราอาจเป็นหุ่นยนต์ที่เข้าร่วมสงคราม แต่เราก็สามารถเชื่อฟังและเข้าข่ายกับมนุษย์ได้ด้วย